• ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA BURIK S.R.O.

    so sídlom v Martine.

    Právne služby na celom území Slovenskej republiky, najmä v Žilinskom kraji.

Individuálny prístup a orientácia na klienta

Záujem klienta je pre nás prvoradý. Ku klientom pristupujeme vždy individuálne a vzťahy s klientmi budujeme na vzájomnej dôvere. Snažíme sa Vám čo najviac porozumieť, aby sme Vám poskytli ideálne právne riešenia.

Spoľahlivosť a diskrétnosť

Našou prioritou je byť tu pre Vás, vždy keď to potrebujete. Samozrejmosťou je naša diskrétnosť pri riešení právnych problémov a mlčanlivosť, ktorá pre nás nie je len zákonnou povinnosťou, ale aj privilégiom.

Inovácie a kreatívne riešenia

Neustále zmeny v technickom svete si vyžadujú moderné riešenia. Naša kancelária uprednostňuje elektronickú komunikáciu so štátnymi orgánmi a súdmi, čo je spojené s úsporou nákladov pre klienta. Pri vytváraní právnych riešení posudzujeme vec z viacerých uhlov pohľadu a hľadáme pre Vás najvýhodnejšie alternatívy.

Odbornosť a precíznosť

Profesionálne právne služby a zmysel pre detail sú u nás na poprednom mieste. Nespoliehajte sa na vzorové riešenia z internetu, ktoré Vás do budúcna môžu dostať do problematických situácií. Konkrétne situácie si vyžadujú konkrétne riešenia.

Právne služby poskytujeme v slovenskom a anglickom jazyku.

Obchodné právo

Zakladanie a zmeny obchodných spoločností a družstiev, vypracovanie a kontrola zmlúv, nároky z vád, viac

Trestné právo

Obhajoba fyzických a právnických osôb v trestnom konaní, zastupovanie poškodeného vrátane uplatnenia náhrady škody, viac

Občianske právo

Vlastnícke právo, dedičské právo, právo nehnuteľností, náhrada škody, peňažné pohľadávky, viac

Správne právo

priestupkové konanie, katastrálne konanie, stavebné právo, preskúmanie zákonnosti rozhodnutí viac

Register partnerov verejného sektora

zápis do registra partnerov verejného sektora a poskytovanie služieb oprávnenej osoby

Pracovné právo

pracovnoprávna dokumentácia, zastupovanie zamestnancov, zastupovanie zamestnávateľov, viac

O nás

JUDr. Martin Burik
Spoločník a konateľ

Po absolvovaní štúdia práva na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v rokoch 2009 až 2014 vykonával od septembra 2014 do júna 2019 koncipientsku prax v Advokátskej kancelárií JUDr. Milan Chovanec s.r.o. so sídlom v Žiline, počas ktorej v roku 2016 úspešne zložil rigoróznu skúšku a bol mu udelený akademický titul doktora práv „JUDr.“

Počas svojej praxe poskytoval klientom advokátskej kancelárie komplexné služby vo všetkých hlavných právnych odvetviach, najmä v oblasti občianskeho práva, rodinného práva, obchodného práva, trestného práva, správneho práva, pracovného práva ako aj ústavného práva.

V auguste 2019 úspešne zložil advokátsku skúšku a od 1. novembra 2019 bol zapísaný do zoznamu advokátov. Následne založil Advokátsku kanceláriu BURIK s.r.o. a advokáciu vykonáva ako jej spoločník a konateľ.

Právne služby poskytuje aj v anglickom jazyku.

Bc. Veronika Drnajová
Asistentka

Štúdium absolvovala na  Združenej strednej škole obchodu a služieb v Martine a bakalárske štúdium úspešne ukončila na filozofickej fakulte Prešovskej univerzite v Prešove, v odbore knihovník a informačný špecialista. V advokátskej kancelárií pôsobí na pozícií asistentky od roku 2021 a komunikuje aj v anglickom jazyku.

JUDr. Mgr. Jana Kaděrková
advokátsky koncipient

Štúdium práva absolvovala na právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a taktiež úspešne absolvovala magisterské štúdium na filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v odbore aplikovaná etika – etická expertíza a etické poradenstvo. V roku 2021 zložila rigoróznu skúšku a bol jej udelený akademický titul doktora práv „JUDr.“ Od roku 2009 pracovala v rezorte Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, kde získala prax najmä v oblasti pracovného práva. V advokátskej kancelárií pôsobí na pozícií právnika od augusta 2021 a komunikuje aj v anglickom jazyku.

Napíšte nám

V stručnosti vypíšte nižšie uvedený formulár a my sa Vám budeme snažiť čo najskôr odpovedať. Prostredníctvom formulára môžete požiadať aj o termín osobnej konzultácie.

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

Odoslaním správy súhlasíte so spracovaním osobných údajov pre účely kontaktovania